قوانین و قیمت هوایی

admin · 31 \ اردیبهشت \ 1402

دوره آموزش قوانین و قیمت هوایی (مخصوص پهپادها)

بیش از 15 نفر در این دوره شرکت کرده اند

در حوزه پهپاد در سه دسته خرید آموزش و استفاده از پهپادها قوانینی وضع شده است که متولی سازمان هواپیمایی کشوری است سازمان وظیفه ساماندهی این پهپاد ها را برعهده دارد و شما به عنوان فعالین حوزه به عبادت موظف به پیروی از این قوانین و فعالیت در چارچوب آن ها می باشید.
از ابتدایی ترین قوانین مثال هایی میزنیم تا بیشتر با موارد گفته شده در دوره آشنا شوید: 
۱. شما از چه پهباد هایی میتوانید استفاده کنید؟ پهباد هایی که به طور قانونی وارد کشور شده و یا توسط سازندگان داخلی که مجوز ساخت دارند طراحی و ارائه شده است. این پهپاد با داشتن شرط بالا و شروط مربوط به صاحب کالا، گواهی مالکیت از سازمان هواپیمایی کشوری می گیرد که با نام پلاک دستگاه شناخته می شود.
۲. چه کسانی می توانند با پهپاد فعالیت داشته باشند؟
افرادی که دوره مهارت خلبانی پهپاد یا RePL را گذرانده باشند و گواهی پایان دوره از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده باشند.
بعد از دریافت گواهینامه حتما باید زیر مجموعه یکی از شرکت هایی باشند که مجوز فعالیت هوایی از سازمان گرفته باشد.
اینها تنها بخشی از قوانین حاکم بر این حوزه می باشد بسیاری از قوانین مانند مناطق پرواز ممنوع، نحوه گرفتن مجوز های لازم، قوانین هوانوردی، حریم های هوایی و… نیز وجود دارد که در این دوره مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

 

مهارت هایی که در این دوره می آموزید

این دوره برای چه کسانی مناسب؟

نظرات شرکت کنندگان دوره

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 3 ماه

سطح دشواری: متوسط

مدرس دوره

admin
admin نویسنده

شروع پاییز 1401

ثبت نام و شروع دوره

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

مقدمه

هفته ششم

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 3 ماه

سطح دشواری: متوسط

  • هفته اول
   • توضیحات کلی مربوط به فتوگرامتری
   • آشنایی با دوربین و پارامترهای اصلی آن
   • آشنایی با دوربین و پارامترهای اصلی آن (بخش دوم)
   • آشنایی با دوربین و پارامترهای اصلی آن (بخش سوم)
   • آشنایی با دوربین و پارامترهای اصلی آن (بخش چهارم)
  • هفته دوم
   • ویژگی های پهپاد های نقشه برداری
   • ویژگی های پهپاد های نقشه برداری (بخش دوم)
   • ویژگی های پهپاد های نقشه برداری (بخش سوم)
   • پارامترهای طراحی پرواز
   • آشنایی با نرم افزار های طراحی پرواز
   • آشنایی با نرم افزار های طراحی پرواز (بخش دوم)
   • آشنایی با نرم افزار های طراحی پرواز (بخش سوم)
   • آشنایی با نرم افزار های طراحی پرواز (بخش چهارم)
   • آشنایی با نرم افزار های طراحی پرواز (بخش پنجم)
  • هفته سوم
   • محاسبه پارامترهای طراحی پرواز
   • محاسبه پارامترهای طراحی پرواز (بخش دوم)
   • محاسبه پارامترهای طراحی پرواز (بخش سوم)
   • محاسبه پارامترهای طراحی پرواز (بخش چهارم)
   • محاسبه پارامترهای طراحی پرواز (بخش پنجم)
   • محاسبه پارامترهای طراحی پرواز (بخش ششم)
  • هفته چهارم
   • پارامترهای تصویر برداری
   • پارامترهای تصویر برداری (بخش دوم)
   • پارامترهای تصویر برداری (بخش سوم)
   • پارامترهای تصویر برداری (بخش چهارم)
   • اصول فتوگرامتری: چرا عکس پوشش دار
   • اصول فتوگرامتری: چرا عکس پوشش دار (بخش دوم)
   • اصول فتوگرامتری: چرا بیشتر از محدوده 
   • اصول فتوگرامتری: چرا بیشتر از محدوده (بخش دوم)
  • هفته پنجم
   • مقدمه
   • عملیات زمینی: پیاده سازی نقطه کنترل
   • عملیات زمینی: پیاده سازی نقطه کنترل (بخش دوم)
   • عملیات زمینی: پیاده سازی نقطه کنترل (بخش سوم)
   • عملیات زمینی: پیاده سازی نقطه کنترل (بخش چهارم)
   • آشنایی با کارفرمایان
   • چه وقت از فتوگرامتری استفاده می شود؟
  • هفته ششم
   • نحوه قیمت گذاری
   • نحوه قیمت گذاری (بخش دوم)
   • نحوه قیمت گذاری (بخش سوم)
   • نحوه قیمت گذاری (بخش چهارم)
   • تجهیزات مورد نیاز
 • 0%